Afirmacije za sprejemanje božanstva v sebi, TUKAJ in ZDAJ

Vse kar je skladno z božansko pozicijo, blagoslavljam in sprejmem in se harmoniziram s svojo novo božansko pozicijo, frekvenco vibracij nove višje zavesti.
Um in ego sta spokojna, harmonizirana, uravnotežena in poslušna moji duši (ali moji božanski integriteti) in harmonizirana z mojo novo božansko pozicijo nove zavesti.
Moj glas je sveto orodje za samoizražanje. Svobodno se lahko izražam in govorim, ustvarjam svojo resnico. Varna/en sem.
Prepuščam se toku življenja in brez sramu, brez soodvisnosti, brez strahu sprejmem sebe v celoti in vse svoje občutke, čustva, in svoje odločitve harmoniziram s svojo novo božansko pozicijo.
Sprejmem, da je vir življenja brezčasno bistvo v meni.
Ko sem v toku življenja, je življenje v toku z mano.
Gibljem se ubrano z vesoljem. In moje življenje je uglašeno z vesoljem. Vsak dan dopuščam vesolju, da ustvarja skozme.
Naj so moje stvaritve zdravilo svetu.
Spoštujem svoje celjenje.
Vsak dan je poln radosti.
Popolnoma uravnovešena/en sem.
Sproščena/en sem in zaupam pretoku in procesu življenja zdaj in za vekomaj.
Varna/en sem.
Stojim pokončno, svobodno. Ljubim se in se odobravam.
Zlahka plujem v nova izkustva in doživetja smeri in spremembe, ter vseh izkustev in doživetij se lotevam modro, ljubeče in lahkotno.
Opuščam staro in sprejmem novo v svojem življenju, brezpogojno in brez omejitev.
Sem ljubljena/en, varna/en, samostojna/en in samozavestna/en.
Vse kar rabim je v meni.
Svojo novo božansko pozicijo harmoniziram s svojim virom božanske vseoskrbe.